Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır? 

E-Devlet üzerinden boşanma davası açılabilir mi? 

Maalesef ki e devlet üzerinden boşanma davası açmak henüz mümkün değildir. Boşanma davası açmak bazı zorunlu şartlara tabidir. Eğer avukat aracılığı ile boşanma davası açmayacaksanız dava dilekçenizi imzalamak ve mahkemeye elden teslim etmek zorundasınız. 

Boşanma Davası Nasıl Açılır? 

Boşanma davasını açmak için önecelikle boşanma sebeplerinizi içeren ve boşanma sonucunda beklediğiniz velayet, nafaka ve tazminat gibi taleplerinizi içeren bir dilekçe hazırlamalısınız. Bu dilekçeyi bulunduğunuz il veya ilçenin yetkili mahkemeye hitaben yazmak zorundasınız. Boşanmak için haklı olduğuna inandığınız sebepleri ispat etmek zorunda olduğunuzu unutmayın. Bu sebeple delil için tanık dinlenmesini istiyorsanız bu tanıkların isim soy isim, T.C. Kimik numaraları ve adreslerini dilekçenize ekleyin. Video veya fotoğraf ile ispatlamak istiyorsanız bu kayıtları bir CD ile mahkemeye dilekçenizin ekinde teslim edebilirsiniz. İkamet ettiğiniz ilde veya aile konutunuzun olduğu ilde bulunan mahkmeye başvurmak zorundasınız. Aksi taktirde mahkeme yetkisizliğine karar verebilir. En önemli konulardan biri de harçlardır. Mahkeme karşı tarafa ve davada dinlenecek tanıklara tebligat yapmak zorundadır. Bu gibi masrafları ödemek zorundasınız ödeme yapmadığınız taktirde davanız açılmamış sayılacaktır. 

Boşanma Davası Açarken Nelere Dikkat Etmeliyim? 

Boşanma davası açma kısmını yukarıda açıkladık. Bunlar şeklen yapmanız gereken şeylerdir. Boşanma davasında boşanma sebebi en önemli konulardan biridir. Bu konu ile ilgili ispatınız yoksa ispatlayabileceğiniz konulara odaklanmalısınız. Unutulmamalıdır ki sadece boşanma talep edildiği için hakim boşanmaya karar vermek zorunda değildir. Daha da mühim olanı mahkeme eğer dayandığınız bu sebebi ispatlayamaz davayı reddedecek ve bu sebebe dayalı dava açma hakkınızı bir daha kullanamayacaksınız. Haliyle bu ve buna benzer teknik detaylar sebebiyle boşanma avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Boşanmak için Avukat Ücreti 2024 Kırşehir

Kırşehir Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Kırşehir Boşanma Avukatı Ücreti işi üstelenecek Avukat veya Avukatlar tarafından serbestçe belirlenir. Fakat talep edilecek ücret konusunda Türkiye Barolar Birliği tarafından “en az” ücret olarak belirlenen ücret 17.900 TL’dır. Avukatlar vergi mükellefi olduğundan devlete ödenmesi gereken %10’luk KDV ile birlikte toplam en az olarak talep edilmesi gereken ücret 19.690 Türk Lirasına ulaşmaktadır. 

Fakat yargılama sürecinin uzunluğu, dava hazırlanacak dilekçelerin sayısı, dinlenilecek tanıklar ve sair iş yükleri de hesaba katıldığında bu ücret anlaşmalı boşanma davası için bile talep edilebilecek ücretin altında kalmaktadır.

Kırşehir’ de Avukatlar; anlaşmalı boşanma davaları için 30 ile 50 bin Türk Lirası arasından bir ücret talep etmektedirler. Çekişmeli boşanma davası için ise 50 bin ile 90 Bin Türk Lirası ücret talep edebilmeleri makul olacaktır. 

Bunun yanı sıra boşanma davasının haricinde mal paylaşımına ilişkin işler ayrı ücretlendirilecektir. Ayrıca şiddetten kaynaklı olan ceza davaları var ve anılı boşanma davası ile ilgiliyse bu bu dava için de ayrıca ücret talep edilebilecektir.

Kendim Boşanma Davası Açabilir Miyim?

Kişiler sadece devletin talep ettiği yargılama harçlarını ve masraflarını ödeyerek ( Yaklaşık 2500 Türk Lirası 2024 Yılı için ) Avukattan yardım almadan da dava açabilirler. Fakat yargılama sistemimiz kişilerin kendi davalarını takip etmelerine pek de elverişli değildir. Yanlış açılmış bir dava için daha sonradan Avukat yardımı talep edilmiş olsa bile süreç geri dönülmez noktalara varabilmektedir.

Kırşehir Ücretsiz Boşanma Avukatı Var Mıdır?

Ekonomik durumunuz çok kötüyse Kırşehir Barosu’na başvurarak ücretsiz bir  boşanma avukatı hizmeti talep edebilirsiniz. Fakat ekonomik durumunuzun kötü olduğunu resmi olarak ispatlamak zorunda olduğunuzu ve asgari ücret ile geçinmenizin ekonomik durumunuzun kötü olduğuna ilişkin yeterli bir gösterge olmadığını hatırlatmak isteriz. Ayrıca adınıza kayıtlı bir taşınmaz veya araç olmaması ve banka hesabınızda bir birikiminizin olmaması da gerekmektedir.

Kırşehir Boşanma Avukatı Arayışınızda sadece ekonomik olanı değil alanında uzman olan avukatı da tercih etmeniz önceliğiniz olmalıdır. Çünkü dava sonunda kaybedecekleriniz bazen Avukatınıza ödemek istemeyeceğiniz meblağlardan yüksek olacaktır.

Kırşehir Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

“En az” Kdv dahil 19.690 Türk Lirası’dır. Bunun altında ücret belirlenmesi kanunen yasaktır.

Kırşehir Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti Ne Kadar?

“En az” Kdv dahil 19.690 Türk Lirası’dır. Bunun altında ücret belirlenmesi kanunen yasaktır.

Kırşehir’de Ücretsiz Boşanma Avukatı Var Mıdır?

Maddi durumunuzun Avukatlık Ücretini karşılayamayacağını ispatladığınız durumlarda Kırşehir Barosu’na başvurarak ücretsiz avukat desteği alabilirsiniz.

Devlet Boşanma Avukatı Verir Mi?

Boşanma davasını taraflar kendilerini de açabileceğinden devlet Avukat görevlendirmez.

Boşanmak için Avukat Tutmalı mıyım?

Boşanma davası açmak için Avukat ile çalışma zorunluluğu yoktur. Fakat davanın gereği gibi yönetilemediği durumlarda oluşacak zararlar Avukat ücretlerinden daha pahalıdır.

Arabuluculuk ile Çözüme Kavuşturulabilecek Sorunlar

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk: Çözüm Yolu ve Hukuki Değişimler

Ticari ilişkilerin karmaşıklığı, birçok farklı alanda uyuşmazlıkların doğmasına neden olabilir. Çek, bono, rekabet yasağı, fikri mülkiyet, komisyon ve yayım sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar, arabuluculuğun etkili bir çözüm yolu olarak görülmektedir. Kırşehir’de bu tür uyuşmazlıklarla karşılaşan iş insanları ve kuruluşlar, ekonomik ve hızlı bir çözüm arayışında arabuluculuğa başvurabilirler.

Arabuluculuk, ticari uyuşmazlıklarda sadece ekonomik bir çözüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda ticari ilişkilerin sürdürülebilirliğini ve gizliliğini de sağlar. Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler, özellikle 7155 sayılı Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunla birlikte, ticari davalarda arabuluculuğa başvurmanın dava açma şartı haline getirilmiştir.

İşçi-İşveren İlişkilerinde Arabuluculuk: Koruyucu ve Ekonomik Çözüm

İşçi-İşveren uyuşmazlıkları, iş ve çalışma ilişkisinden kaynaklanan pek çok konuyu içerir. Ücret alacakları, fazla mesai ücreti, yıllık izin alacakları gibi konularda arabuluculuk, iş ilişkisinin korunmasını ve ekonomik çözümlerin hızlı bir şekilde bulunmasını sağlar. Türk hukuk sisteminde, işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurmanın dava açma şartı olduğu 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk: Hızlı ve Etkili Çözüm

Kira bedelinin ödenmemesi, kira bedeli tespiti ve tahliye gibi kira uyuşmazlıkları, arabuluculuğa başvurularak hızlı bir çözüme kavuşturulabilir. Bu, dava açma, icra takibi ve kiracının cebrî icra ile tahliyesi gibi süreçlere gerek bırakmaz, taraflara zaman ve maliyet avantajı sağlar.

Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıkları ve Aile-Miras Uyuşmazlıkları: Duyarlı Çözümler

Ortaklığın giderilmesi ve aile-miras uyuşmazlıkları genellikle anlaşma zorluğu nedeniyle dava gerektiren durumlardır. Arabuluculuk, tarafların isteklerine uygun çözümler sunarak bu tip uyuşmazlıkların çözümünde etkili bir rol oynar. Özellikle miras ortaklığında, aile bireylerinin hissettiği duygusal bağları gözeterek, arabuluculuk yöntemi manevi kayıpları en aza indirir.

Aile Hukuku Uyuşmazlıkları: Maddi ve Manevi Tazminat, Nafaka ve Alacaklar

Nişanın bozulması sonucunda hediyelerin iadesi, maddi tazminat istemleri, evliliğin devamı boyunca malların yönetimi, evliliğin devamı boyunca mallar üzerinde tasarruf, evliliğin sona ermesi hâlinde mal paylaşımı, evliliğin sona ermesi hâlinde tazminat ve nafaka, aile hukukuna ait arabuluculuğa elverişli alanlar arasında yer alır. Aile uyuşmazlıkları, birbirine bağlı ve süreklilik arz eden ilişkiler içinde bulunacak kişilerin taraf olduğu uyuşmazlıklardır. Bu tip uyuşmazlıklar, üzüntü verici ve sıkıntıları artırıcı şartlarda ortaya çıkar. Bu uyuşmazlıklar sonucunda ayrılık ve boşanma, çocukların velayeti konuları gibi ailenin bütün üyelerini etkiler. Boşanmanın kendisi ve velayet arabuluculuğa elverişli değildir. Elbette taraflar velayet konusunda hemfikir oldukları hususları hâkime iletebilirler. Bu durumda hâkim boşanma kararı ile birlikte çocuğun çıkarlarını da düşünüp velayet konusunda bir karar verecektir. Eğer çatışma çocuğu etkileyen bir boyuttaysa çocuğun yüksek yararına öncelik verilir.

Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk: Hukuki Zorunluluk ve Çözüm Odaklı Yaklaşım

Tüketici uyuşmazlıklarında da arabuluculuk, yasal zorunluluk haline gelmiştir. Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü için arabulucuya başvurma, parasal sınırları ve konusu belirlenemeyen uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a eklenen 73/A maddesi uyarınca tüketici mahkemelerinde görülen ve parasal sınır olarak belli bir miktarın üzerindeki uyuşmazlıklar veya konusu para ile belirlenemeyen uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk dava şartına tabi kılınmış ve dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması zorunlu bir dava şartı haline getirilmiştir.

Kırşəhər

Kırşəhər şərqdən və cənub-şərqdən Nevşehir, cənubdan Aksaray, şimal-qərbdən Kırıkkale, şimal-şərq və şərqdən Yozqat, qərbdən Ankara ilə əhatə olunub. Təxminən paralel kənara bənzəyən vilayətin torpaqları cənub və cənub-qərbdən Kızılırmak, qərb və şimal-qərbdən Kılıçözü dərəsi, şimal və şimal-şərqdən Deliceırmak ilə həmsərhəddir. Əyalət ərazisinin eni ölkə ərazisinin mində 8, Mərkəzi Anadolu regionu ərazisinin isə 2,9 faizini təşkil edir. Şəhərdəki yeganə universitet Ahi Evran Universitetidir. Universitetdə tibb fakültəsi ilə yanaşı bir çox fakültə və ali məktəblər var. Şəhər, Kayseri və Nevşehir ilə birlikdə Kapadokiya adlanan üçbucağın şimalındadır. Kırşəhər Kapadokiyanın mərkəzidir, əksəriyyəti ya itirilmiş, ya da naməlumdur. Kapadokiya Bölgəsi, mərkəz Kayseri olmaqla, şərqdə Duz Gölü, cənubda Şərqi Tavr dağları; Şimalda Kırşəhər və Sivasın əhəmiyyətli bir hissəsini əhatə edir və Malatyaya qədər uzanır. Fars dilində “Katpatukya” adlandırılan Kapadokiyanın lüğət mənası “Gözəl Atlar Yurdu”dur. Bu yer min illər boyu bir çox dövlətləri əhatə etmişdir. Onların bura nə vaxtdan gəldiyi məlum deyil.

Ara ve Bilgi Al