trafik kazası tazminat

Trafik Kazası Sonucu Maddi ve Manevi Tazminatlar

Trafik kazaları, sadece araçlarda maddi hasar bırakmakla kalmaz, aynı zamanda kişilerin yaşamlarını da altüst edebilir. Bu durumda ortaya çıkan maddi ve manevi tazminat talepleri, kazazedelerin haklarını korumak için önemlidir. Maddi tazminatlar, araçlardaki hasarları, değer kayıplarını ve tedavi masraflarını içerirken; manevi tazminatlar, kazadan kaynaklanan stres, acı ve kayıpları kapsar. Tedavi sürecinde geçici iş göremezlik, uzun vadeli maluliyet durumları da bu talepler arasında yer alabilir. Bu tazminatlar, kazanın neden olduğu olumsuz etkileri hafifletmek ve mağdurlara adil bir telafi sağlamak amacıyla önemli bir rol oynar. Ayrıca kaza sebebiyle araçlarımız da zarar göreceğinden bu zararların tazmin edilmesi oldukça önemli bir konudur. Bu zararlar öncelikle karşı tarafın sigortasından veya kendi kasko sigortamızdan tahsil edilebilir. Sigorta poliçelerinin yaptırılmadığı durumlarda doğrudan kazaya sebep olan şoförden ve araç sahibinden tazmin edilebilir. Genellikle sigorta şirketleri trafik kazası sebebiyle meydana gelen ve aşağıda belirtilen alacak kalemlerinin bir kısmını öderken diğer kısmını da arabuluculuk ile bağlayarak hak talep etmenizin önüne geçebilmektedirler. Bu kapsamda hak kaybına uğramamanız için sürecin alanında uzman değer kaybı avukatı, hasar kaybı avukatı, trafik kazası avukatı, tazminat avukatı ile temsil edilerek trafik kazası sebebiyle uğramış olduğunuz zararlarınızı hızlı ve ekonomik bir şekilde  tazmin edebilirsiniz.

Kaza sebebiyle meydana gelen zararlar genellikle şunlardır;