Kırşehir Boşanma Avukatı

Ben Kırşehir Boşanma Avukatı ve Uzman Arabulucu Hakan ÇİL. Boşanma süreci ve devamında süregelen boşanmanın feri niteliğindeki hukuki süreçlerde hukuki yardım için yanınızdayım. Boşanma süreci taraflar için oldukça zor olmakla birlikte devamındaki süreçler de boşanma kadar sancılı bir süreçtir. Süreçlerin takibi genellikle zahmetli ve altından kalkılması tek başına mümkün olmayıp zaman zaman haklı olup kimseye anlatamadığınız konuları mahkemede dile getirmek, dava sürecini şekillendirmek ve güncel mevzuat ve içtihatların takibi hususunda hukuki destek sağlamak için Kırşehir ilinde avukatlık yapmaktayım. Avukat müvekkil ilişkisi her zaman gizlilik ilkesine tabi olup her zaman bu ilke doğrultusunda süreç tarafımdan BİZZAT takip edilmektedir.

Aile hukuku, evlilik ve boşanma gibi konuları kapsayan karmaşık bir alandır.

1. Boşanma Süreci: Boşanma, genellikle çiftler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için mahkeme kararıyla gerçekleşen bir süreçtir. Mülkiyet bölüşümü, nafaka, velayet gibi unsurlar, boşanma sürecinde ele alınan temel konulardır.

2. Tazminat: Boşanma durumunda, bir eş diğerine maddi destek sağlamak için tazminat talep edebilir. Bu talep, evliliğin ekonomik dengesizliklerini düzeltmeyi veya boşanmanın neden olduğu olumsuz etkileri hafifletmeyi amaçlar.

3. Nafaka (Yardım): Nafaka, boşanma sonrasında bir eşin diğerine maddi destek sağlamak için düzenli ödemeleri içerir. Nafaka miktarı, gelir durumu, çocukların velayeti gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

4. Velayet: Boşanma durumunda çocukların velayeti, mahkeme tarafından en iyi çıkarları gözetilerek belirlenir. Fiziki velayet (çocuğun nerede yaşayacağı) ve hukuki velayet (karar alma yetkisi) konuları detaylı bir şekilde ele alınır.

5. Mal Paylaşımı ve Ev Eşyaları: Boşanma sürecinde çiftler arasında mal paylaşımı ve ev eşyalarının bölüşümü konusu önemlidir. Bu süreç, evlilik birliğinde biriken mülkiyetin adil bir şekilde nasıl paylaşılacağını belirler.

6. Çeyiz Senetleri: Çeyiz senetleri, evlilik öncesinde çiftler arasında yapılan bir anlaşma olarak öne çıkar. Bu senet, evlilik birliğinde biriken çeyiz eşyalarının ve takılarının nasıl bölüşüleceğini belirler. Boşanma durumunda, çeyiz senedi, mal paylaşımında rehberlik edebilir ve anlaşmazlıkları önleyebilir.

Boşanma dava süreci ve dava sonrası süreçler yorucu ve karmaşık olduğundan alanında uzman avukat yardımından yararlnılması tavsiye edilmektedir.