trafik kazası tazminat

Değer Kaybı Tazminatı Nedir?

Trafik kazaları, sadece fiziksel hasarlarla sınırlı kalmayıp aynı zamanda araçların değer kaybına neden olabilir. Değer kaybı, bir aracın kaza sonrası yeniden satış değerinde yaşanan düşüşü ifade eder. Bu durum, genellikle kaza geçirmiş aracın gelecekteki alım-satım değerini etkileyebilir. Ancak, araç sahiplerinin bu değer kaybını telafi etme hakkı vardır. Değer kaybı hesabında aşağıdaki iki husus önem arz etmektedir;

  1. Kaza Geçirmiş Araçların Piyasa Değeri: Trafik kazaları sonrasında onarılmış araçların piyasa değeri genellikle kazadan önceki değerinden daha düşüktür. Araç sahipleri, araçlarının kaza öncesi piyasa değerindeki bu kaybı, değer kaybı tazminatı talep ederek telafi edebilirler.
  2. Tamir Sonrası Görünürlük Değer Kaybı: Araçlar, kaza sonrasında yapılan tamiratlar nedeniyle görsel olarak etkilenebilir. Bu durum, aracın estetik değerini azaltabilir ve potansiyel alıcılar üzerinde negatif bir etki bırakabilir. Değer kaybı tazminatı, bu görsel kayıpların bir kısmını karşılamak için talep edilebilir.

Tazminat ve Sigorta Şirketleri

Trafik kazası sonrasında değer kaybı yaşayan araç sahipleri, genellikle karşı tarafın sigorta şirketlerine başvurarak bu kaybı telafi etmeye çalışırlar. Değer kaybı tazminatı, genellikle kasko poliçeleri altında yer alır ve kazadan etkilenen aracın değer kaybını karşılamayı amaçlar.

Araç sahipleri, kendi kusurları olmaksızın kaza geçirdiklerinde ve kazanın diğer tarafın sorumluluğundaysa, değer kaybı tazminatı talep etme hakları vardır. Sigorta şirketleri, bu tür durumlarda araç sahiplerine değer kaybı tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak, bu tazminat miktarı, aracın yaşına, marka-modeline ve kaza öncesi durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca son düzenlemeler ile aracın yaşı veya kilometresi ne olursa olsun kaza sebebiyle değer kaybı meydana gelmişse yaş ve kilometre sınırına bakılmaksızın değer kaybı açısından tazminat talep hakkınız vardır.

Sonuç

Trafik kazalarının ardından yaşanan değer kaybı, araç sahiplerini ekonomik olarak etkileyebilecek önemli bir konudur. Ancak, doğru ve alanında uzman tazminat avukatı ve etkili bir tazminat talep süreci ile araç sahipleri, değer kaybını telafi edebilir ve normal yaşantılarına devam edebilirler. Trafik kazası mağdurları, değer kaybı tazminatı talep etme haklarını bilmeli ve gerektiğinde bu haklarını uzman arabulucu ve uzman avukat aracılığı ile kullanarak hakkı olan değer kaybı tazminatını almaları mümkündür.