trafik kazası tazminat

Hasar Kaybı Tazminatı Nedir ?

Günümüzde trafik kazaları, sürücülerin ve araç sahiplerinin karşılaştığı olası risklerden biridir. Kazaların ardından ortaya çıkan araç hasarları, hasarın tazmin edilmesi sürecini beraberinde getirir. Bu makalede, trafik kazası hasar tazminatının ne olduğunu ve bu tazminatın nasıl alınabileceğini inceleyeceğiz.

1. Trafik Kazası Hasar Tazminatı Nedir?

Trafik kazası hasar tazminatı, bir kaza sonrasında hasar gören aracın maddi zararlarını karşılamak amacıyla ödenen bir tazminattır. Şöyle ki; uygulamada trafik kazası sebebiyle sigorta şirketleri araçta meydana gelen hasar tazminatını ödemek yerine aracı anlaşmalı servislerinde tamir ettirerek zararı tazmin yoluna gitmektedirler. Fakat sigorta şirketlerinin anlaşmalı servislerinde genellikle muadil veyahut yan sanayi parçalar kullanarak aracı tamir etme yolunu tercih etmektedirler. Bu kapsamda aracınızda hasar gören orjinal parça ile kullanılan yan sanayi parça arasında oluşan maddi zarardan kaynaklı tazminat aracın hasar kaybını ifade etmektedir. Hasar genellikle kaza sonucu oluşan fiziksel zararları, aracın tamiri veya değiştirilmesi gereken parçaları içerir. Bu tazminat, kazanın kimin tarafından gerçekleştirildiğine bağlı olarak kusur oranına göre belirlenebilir.

2. Hasar Tazminatını Alma Süreci:

  • Kaza Yeri ve Zamanının Belirlenmesi: Kazanın gerçekleştiği yer ve zaman belirlenmeli, mümkünse olay yerindeki güvenlik kameraları veya tanıkların ifadeleri kullanılmalıdır.

  • Polis Raporu ve Belgeler: Kazadan hemen sonra olay yerine çağrılan trafik polisi, bir kaza raporu hazırlar. Bu rapor, hasarın nedenini ve kusur oranını belirleyen önemli bir belgedir. Ayrıca, hasarın fotoğrafları ve diğer belgeler de toplanmalıdır.

  • Sigorta Şirketi İletişimi: Hasar gören aracın sigorta şirketi ile iletişime geçilmelidir. Sigorta poliçesindeki hasar kapsamına göre tazminat talebinde bulunulmalıdır.

  • Hasar Değerlendirmesi ve Onarım: Sigorta şirketi, hasarın değerlendirmesi için bir uzman gönderebilir. Hasarın tamiri veya aracın değiştirilmesi için gerekli adımlar atılır.

  • Tazminatın Alınması: Sigorta şirketi, hasarın değerlendirilmesi sonucunda uygun bir tazminat miktarını belirler. Bu miktar, genellikle onarım maliyetini veya aracın piyasa değerini içerir. Tazminat, araç sahibine ödenir.

3. Hukuki Destek:

Sigorta şirketleri genellikle değer kaybı tazminatını ödediklerini öne sürerek hasar kaybı tazminatını ödemekten imtina ederler. Eğer hasar kaybı tazminat alma sürecinde sorunlar yaşanıyorsa veya kazanın kusur oranı hakkında anlaşmazlık varsa, lanında uzman hasar kaybı avukatı aracılığıyla sürecin takibi gereklidir ve bu kapsamda hukuki destek almak önemlidir. Alanında uzman avukat veya uzman arabulucu araç sahibine bu süreçte rehberlik edebilir ve haklarını korumak için adımlar atabilir. Her durum farklı olduğundan, tazminat alma sürecinde uzmanlardan yardım almak da önemlidir.